WOZ waarde te hoog van uw woning?

Aan de hand van de WOZ waarde wordt bepaald hoeveel belasting moet worden betaald. Maar hoe weet u of van uw woning de WOZ waarde te hoog of misschien juist te laag is? Wat is WOZ? En hoe wordt de WOZ waarde bepaald? Waarom is het belangrijk om te weten of uw WOZ waarde juist is? En hoe weet u of deze juist is? 

WOZ wat is dat

De gemeente waar u woont is de instantie die de onroerende zaken taxeert voor de Wet WOZ. WOZ betekent: Waardering Onroerende Zaken en komt van de Wet WOZ waarin is bepaalt dat dezelfde waarde van onroerende zaken (bijvoorbeeld uw woning) wordt gebruikt voor een aantal belastingen. Dit geld onder andere voor de:

 • inkomsten belasting (bij woningbezitters)
 • gemeentelijke onroerendezaakbelasting
 • waterschapsomslag (waterheffing)
 • erfbelasting
 • eigen woningforfait (bij woningbezitters)
 • vermogensrendementsheffing van de Rijksoverheid (eigen woningbezitters)

Hoe wordt de WOZ waarde bepaald?

Voor de waarde bepaling heeft de Wet WOZ regels opgesteld. Elk jaar moeten alle onroerende zaken worden gewaardeerd op een vast tijdstip; dat heer waarde peildatum. De waarde peildatum is 1 januari van het vorige jaar. De vastgoed gegevens moeten continu worden geregistreerd. De gemeente stuurt steekproefsgewijs taxateurs langs die een aantal huizen in een bepaalde buurt taxeert. Ook wordt door de gemeente bekeken welke verkoopprijs woningen in de buurt hebben opgebracht. Denk hierbij aan:

 • bouwjaar
 • renovatiejaar
 • m³ inhoud van het huis
 • m² grond oppervlakte waarop huis staat en wat bij huis hoort
 • vraagprijs bij eventuele verkoop
 • verkoopprijs
 • indelingsgegevens

Waarom is het belangrijk om te weten of uw WOZ waarde juist is? 

De WOZ waarde wordt gebruikt om belastingen en heffingen te bepalen. De voordelen van een te hoge WOZ waarde:

 • Een te hoge WOZ waarde is gunstig bij de verkoop van uw huis. De koper van een huis baseert in de meeste gevallen het bod op een huis op de WOZ waarde. 
 • Wanneer de hypotheek hoger is dan de WOZ waarde heft de bank vaak een risico -opslag op de rentevoet. Als de WOZ waarde is gestegen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een lagere rente of kwijtschelding van de risico opslag op de rente. 

De nadelen van een hoge WOZ-waarde:

 • Een hoge WOZ waarde betekent hogere belastingen en heffingen.
 • Bij een hogere WOZ waarde moet ook meer inkomstenbelasting betaald worden. Dat heft de belastingdienst door middel van het eigenwoningforfait.
 • Wanneer onroerende goederen worden ge-erft of geschonken moet er erfbelasting worden betaald. Hoe hoger de WOZ waarde hoe hoger de erf- en schenkbelasting

Nog vragen over de WOZ waarde?

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde doet bezwaarmaker.nl op ‘no cure no pay basis’. Wanneer u in zee gaat met bezwaarmaker.nl vragen zij het taxatierapport van de gemeente op en wordt de haalbaarheid van een bezwaarschrift met u besproken. Bezwaar maken dient wel binnen 6 weken na de beschikkingsdatum te gebeuren. 
Heeft u vragen of denkt u dat de WOZ waarde te hoog is van uw woning? Neem dan vrijblijvend contact op met http://www.bezwaarmaker.nl/