WOZ bezwaar maken, hoe doe je dat op de juiste manier?

De WOZ waarde van uw pand is het bedrag dat op de vrije markt voor uw woning of bedrijfsruimte zou zijn betaald. Bij de waardering van uw woning vergelijkt de belasting uw woning met drie vergelijkbare objecten die onlangs in de buurt verkocht zijn. Bij het bepalen van de WOZ waarde van een bedrijfspand wordt de huurwaardekapitalisatie methode gebruikt. De overeengekomen huur en verkoopcijfers zijn hierbij van belang. De WOZ waarde voor uw woning wordt dus bepaald aan de hand van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen in de regio of de provincie. Deze worden per buurt en per type woning geanalyseerd. Daarom is het mogelijk dat uw WOZ waarde afwijkt van het landelijk gemiddelde. De WOZ waarde blijft echter een schatting die niet altijd gegrond hoeft te zijn. Het is daarom mogelijk om WOZ bezwaar te maken.

WOZ bezwaar maken, wat schiet je ermee op?

De WOZ waarde van uw woning of bedrijfspand wordt gebruikt voor de gemeentebelasting OZBE de onroerendezaakbelasting eigenaren en ook voor de waterschapsbelasting. Daarbij komen ook nog een aantal rijksbelastingen zoals de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenk en erfbelasting en de verhuurdersheffing. Veel belastingen die u betaalt zijn dus gebaseerd op uw vastgestelde WOZ waarde. Een te hoge WOZ-waarde kost tussen € 63,- en € 2.538,- per jaar. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) betaalt u dus tot € 76.140,- te veel belasting. Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor uw woning? Dan heeft u zes weken de tijd om WOZ bezwaar te maken.

Elke euro telt

Kunt u met een WOZ bezwaar aantonen dat de WOZ-waarde meer dan één euro te hoog of te laag is vastgesteld, dan moet de gemeente de waarde aanpassen. Vroeger stond er in de wet dat gemeenten maximaal vijf procent mochten afwijken van de marktwaarde. Deze marge moest voorkomen dat burgers voor kleine verschillen WOZ bezwaar zouden maken. Maar de rechter heeft deze wet in 2010 ongegrond verklaart.  

Waarop baseert u een WOZ bezwaar?

Omdat uw WOZ waarde gestegen is, is bijvoorbeeld geen goed bezwaar. U dient bij het WOZ bezwaar maken wel de juiste punten te benoemen om ook daadwerkelijk een verlaging van de WOZ waarde te kunnen realiseren. Denk aan punten als een gebrekkige of achterstallig onderhouden woning, een gedateerde badkamer en keuken of asbest. Maar ook ongunstige omgevingsfacturen kunnen ervoor zorgen dat de WOZ waarde daalt zoals geplaatste windmolens, een onzeker bestemmingsplan of geluidsoverlast van publieke voorzieningen in de omgeving.

Gegarandeerd succes met WOZ bezwaar maken?

Ruim de meerderheid van de WOZ bezwaren wordt gegrond verklaart. Het is dus zeker de moeite waard om een WOZ bezwaar te schrijven. Heeft u hier geen zin in of de middelen niet voor, dan kunt u deze taak kosteloos uitbesteden aan een specialist. Zelfs als het WOZ bezwaar ongegrond verklaart wordt kost het u niets. Niet geschoten is altijd mis, toch?